Επικοινωνία

Φόρμα επικοινωνίας

  Τηλέφωνo

  Το κέντρο: 210 69 25 537
  Κλήμου Αγγελική: 697 35 44 894
  Κορκοτσέλος Γιάννης: 697 47 83 615

  Διεύθυνση

  Λεωφόρος Κηφισίας 140,
  TK 11525, Αθήνα
  4ος όροφος

  Email

  info@klimou.gr